4-12 jaar

IKC de triviant biedt een aanbod voor kinderen van 0 - 12 jaar.
Kinderen van 4 - 12 jaar kunnen op het IKC gebruik maken van de het schoolgedeelte en de voor-, na- en buitenschoolse opvang.
Vanaf groep 1 gaan kinderen naar de basisschool. Binnen het IKC is er nauw contact tussen het schoolgedeelte en de voor- , na- en buitenschoolse opvang. De medewerkers wisselen regelmatig kennis en ervaringen uit en delen samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen.

In de nabije toekomst is het de bedoeling dat leerkrachten en BSO medewerkers meer gebruik gaan maken van elkaars specialismen. Zo kan worden gedacht aan het geven van een vorm van huiswerkbegeleiding door leerkrachten aan kinderen die deelnemen aan de BSO.