Ons gebouw

De hoofdlocatie van IKC de triviant is gelegen aan de Halstraat 42 in Stein. Sinds september 2022 zijn de bovenbouwgroepen gevestigd in het gebouw van KC Bonjour aan de Langhaagweg 85 in Stein.
 
Locatie De Halstraat
Het gebouw aan De Halstraat kenmerkt zich door veel licht, rust en ruimte. Naast de diverse groepslokalen beschikt het gebouw over tal van multifunctionele werk- en gespreksruimtes en een grote aula. Uiteraard is het gebouw voorzien van de nieuwste voorzieningen en snufjes. Zo beschikt het gebouw over vloerverwarming en een klimaatbeheersingssysteem. Daarnaast zijn uiteraard een lift, een invalidentoilet en Wifi aanwezig. Het is gesitueerd in het hartje van Stein en in augustus 2015 op feestelijke wijze in gebruik genomen. Het is zodanig ontworpen dat de gebruikers op multifunctionele wijze gebruik kunnen maken van lokalen en overige ruimtes.
 
De functionaliteit van het gebouw wordt door de gebruikers op velerlei wijzen benut. In de werkruimtes en aula kunnen kinderen alleen of in kleine groepjes werken. Feesten als kerst en sinterklaas worden gezamenlijk in de aula gevierd, waarbij de speelzaal als podium wordt gebruikt en de ruime teamkamer eventueel als extra uitbreiding voor de aula kan worden geopend. 

  
Locatie Langhaagweg
Sinds schooljaar 2022-2023 zijn de bovenbouwgroepen van IKC de triviant ondergebracht in een viertal lokalen binnen het gebouw van KC Bonjour aan de Langhaagweg in Stein. Dit gebouw heeft achttien groepslokalen, twee speelzalen, een aula, een handvaardigheidslokaal, vier kantoorruimtes en een teamkamer. De diverse ruimtes worden gebruikt door MIK, KC Bonjour, de taalschool van KC Sittard en IKC de triviant. 


Spelen in en rondom de school
Beide locaties van de triviant zijn voorzien van verschillende speelplaatsen, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.  Er zijn aparte speelplaatsen voor de peuters, de kleuters en de grotere kinderen. Voor de inrichting van de speelplaatsen is veelvuldig gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, waardoor kinderen worden uitgedaagd om het spel zelf vorm te geven. De grote speelplaats is ook ná schooltijd geopend voor de BSO