Oudervereniging


De oudervereniging is samengesteld uit ouders/verzorgers van leerlingen van IKC de triviant. Wij zetten ons actief in voor het organiseren van activiteiten die zowel binnen als buiten het lesgebeuren plaatsvinden. Wij stellen ons graag voor in het smoelenboek.

De doelstelling van de oudervereniging is: te zorgen dat de kinderen op school, naast leren, een aangename tijd beleven. De oudervereniging draagt hieraan bij door het plannen van allerlei activiteiten voor, door, en mét de kinderen. Dit kan het organiseren van feestdagen zijn, zoals de Kerst- en de Paasviering. Maar ook het organiseren van leuke ontspannende activiteiten zoals; het bezoek van Sinterklaas op school, diverse carnavalsactiviteiten en bijvoorbeeld een griezeltocht rondom Halloween. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten en bevordert de saamhorigheid binnen de school. Ga naar de
activiteitenkalender!

Al deze activiteiten kosten geld. Om alles financieel te realiseren, probeert de oudervereniging ook zelf geld in te zamelen door diverse activiteiten gedurende het schooljaar (bijvoorbeeld kledinginzameling). Daarnaast vragen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 15,- per schoolgaand kind per schooljaar (groep 1 t/m 8). Voor leerlingen die na 01-02-2024 instromen vragen wij € 7,50 per leerling. Deze bijdrage dient u over te maken op de rekening van de oudervereniging. In september ontvangt u hierover een ouderbijdrage-formulier. Ga naar het
online-formulier.


Onder het motto 'vele handen maken licht werk' kunnen we met z'n allen veel bereiken. Daarbij is ook uw hulp van harte welkom, maar ook zeker hard nodig. U kunt zich opgeven als lid van de oudervereniging. Er wordt gemiddeld 4 keer per jaar vergaderd, daarnaast komen de verschillende werkgroepen, per activiteit, diverse keren bij elkaar. Dit wordt door de werkgroepen onderling afgestemd. Naast nieuwe leden zijn we ook op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de uitvoering van activiteiten. Het betreft hier hulp voor een paar uurtjes bij één of meerdere activiteiten. Deze hulpouders zijn niet betrokken bij de planning maar juist bij de uitvoering van de activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u zich opgeven als lid of hulpouder, neem dan contact op via één van onze leden of per mail ovdetriviant@gmail.com.