Missie en visie


Missie van het integraal kind centrum "de triviant"  Stein

De partners van het IKC (Kindante, Spelenderwijs en MIK) vormen samen een Integraal Kind Centrum met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen van 0 t/m 12 jaar om vormen en tijden voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd beter op elkaar af te kunnen stemmen. Kinderen zijn een onderdeel van het gezinssysteem. Onze dienstverlening is derhalve ook op het hele gezin gericht.

Onze missie:
"Kinderen een optimale ontwikkelomgeving bieden, een plek waar, door inspanning en ontspanning spelen leren is en leren spelen".  


De formule van het IKC bestaat uit de volgende uitgangspunten:

Betaalbaar
De dienstverlening is -afhankelijk van de politieke/fiscale keuzes- betaalbaar voor de meesten.

Betrouwbaar
Het integraal kind centrum zorgt ervoor dat ouders hun kind met een gerust hart over kunnen laten aan onze professionals. We leggen verantwoording af over de ontwikkeling van ieder kind.

Ruime openingstijden en keuzemogelijkheden        
Het integraal kind centrum heeft vaste openingstijden en is het hele jaar open (m.u.v. de weekenden en feestdagen). Ouders kunnen kiezen voor meer arrangementen, waarbij de mogelijkheden van het kind uitgangspunt zijn.

Menselijke maat        
De menselijke maat is meetpunt: veiligheid en geborgenheid, zorg voor voldoende eten, drinken, rust en ontspanning op een voor de kinderen behapbare manier.

Verbinding met omgeving
Het integraal kind centrum brengt de omgeving in de netwerksamenwerking en de accommodatie en verbindt zich met maatschappelijke organisaties.

Individuele ontwikkeling          
Het integraal kind centrum is gericht op optimale individuele ontwikkeling (sociaal- emotioneel, cognitief, creatief en fysiek). Het IKC  werkt met ontwikkelingslijnen gericht op optimale ontwikkeling van de talenten van de kinderen. De partners streven ernaar kinderen te ontwikkelen tot wie ze zijn.

We begeleiden kinderen naar zelfstandigheid. Kinderen geven toenemend sturing aan hun eigen ontwikkelproces. De partners streven ernaar kinderen op een hen passend niveau in het vervolgonderwijs te krijgen.

Optimale ontwikkelomgeving       
De inrichting van de ruimtes, de houding en het gedrag van de medewerkers, groeperings- en werkvormen en de structuur in tijd en activiteiten zorgen voor basisveiligheid én uitdaging. Medewerkers zijn begeleiders en vullen hun rol in binnen de structuur die op dat moment en in die situatie het best past bij het kind. De partners werken met gevarieerde spel- en leerbronnen (ICT, gedifferentieerde werkvormen/ leersituaties).

Professionele en gemotiveerde medewerkers         
Het integraal kind centrum bestaat uit medewerkers, die willen uitblinken om steeds het optimale te bereiken. Het IKC zorgt dat de medewerkers zich voortdurend verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast werken we soms met gespecialiseerde krachten op diverse terreinen die inzetbaar zijn op bijzondere onderdelen van de dienstverlening. De partners zorgen voor goede begeleiding (via inzet mentor, inzet, pedagogische coach, inzet vakkrachten, team voor groep kinderen etc.).

Transparante, professionele cultuur     
Het integraal kind centrum kent een professionele cultuur waar iedereen verantwoordelijkheid draagt voor het geheel en voor de eigen rollen. Het werk van de professionals is transparant voor ouders en begrijpelijk voor de kinderen (elektronisch dossier, elektronisch portfolio, met open oog voor privacybescherming, communicatie etc.). We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.