Voor- en buitenschoolse opvang

BSO en VSO

De Buitenschoolse Opvang (BSO) bestaat uit een Voorschoolse Opvang (VSO) en een Buitenschoolse Opvang (BSO). De buitenschoolse opvang is het gehele jaar geopend en kan tijdens openingstijden gebruik maken van de faciliteiten van het gebouw. Zo kunnen kinderen tijdens BSO-uren gebruik maken van de speelplaats, het pannaveldje, de werkruimtes, maar ook, indien gewenst, van de software en apparatuur. De BSO wordt geleid door professioneel geschoolde medewerkers.

De buitenschoolse opvang maakt deel uit van het overkoepelende orgaan Maatwerk In Kinderopvang of kortweg MIK.

Wilt u meer weten over MIK, hun visie en missie, contactinformatie, enz.  klik dan hier.

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met de medewerker van de BSO om bijvoorbeeld uw kind af te melden, dan kan dit via één van onderstaande telefoonnummers:

06 - 30 400 953
06 - 22 231 356