Naam en logo

De naam en het logo van de triviant zijn niet zo maar gekozen. Zowel achter de naam als achter het logo zit een verhaal.
De naam                                                        

Het woord 'triviant' is afkomstig van het gezelschapspel 'Trivial Pursuit'. In dit spel worden gekleurde driehoeken die spelers verdienen als ze een opdracht goed hebben uitgevoerd, 'trivianten' genoemd.  
- De gekleurde trivianten staan symbool voor de ontwikkelingsgebieden en talenten van elk kind;
- De kleuren van de trivianten staan symbool voor verbondenheid.

Het logo        

Het typerende logo is losjes gebaseerd op de vorm van de trivianten, maar staat ook symbool voor de drie partners die samen verantwoordelijk zijn voor de triviant:                                 
  • Het deel binnen de lijnen vormt een driehoek;
  • Drie lijnen die van kleine stippen overgaan in voetstappen: van klein naar groot …. van 0 t/m 12 jaar;
  • Binnen het integraal kind centrum staan 3 kernwaarden centraal:                    
                - resultaatgericht (de talenten van kinderen optimaal benutten)
                - maatschappijgericht (inzetten op de verbondenheid met elkaar en met de omgeving)
                - kindgericht (het welbevinden van het kind)