OuderbijdrageDatum: 17-10 2022

Onderwerp:†††† ouderbijdrage schooljaar 2022-2023


Beste ouder(s) en / of verzorger(s),

de oudervereniging "de triviant" organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor onze leerlingen.
De kosten van deze activiteiten worden voornamelijk gefinancierd door de jaarlijkse bijdrage die de oudervereniging ontvangt van de ouder(s)/verzorger(s).

Het afgelopen jaar zijn er leuke activiteiten door de oudervereniging georganiseerd en waarbij door ons dus een financiŽle bijdrage is geleverd. De leerlingen, leerkrachten† maar ook wij hebben genoten van de bijzondere momenten! Welke school heeft er nou een kameel op het schoolplein of een spannende griezeltocht?!

Ook dit schooljaar staan wij weer klaar om samen met school een aantal activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, het "groep 8 feest" en nog veel meer. We zullen op korte termijn een activiteitenkalender publiceren!

Om dit allemaal te kunnen organiseren vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 12,50 per leerling.†
Voor leerlingen die na 01-02-2023 instromen vragen wij € 6,25 per leerling.


Wij willen jullie dan ook vragen om de ouderbijdrage voor uw kind voor dit schooljaar over te maken naar ons rekeningnummer:

  • NL27 RABO0105 9274 49
  • t.n.v. Oudervereniging de triviant
Vermeld hierbij a.u.b. de naam, achternaam en groep van uw kind(eren).

Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen. Neem dan contact op met Fia Tilmans van IKC de triviant.
Zij zal in alle vertrouwelijkheid kijken naar een oplossing.


Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Oudervereniging de triviant