Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen de kinderen zich al spelend ontwikkelen. Ze spelen naast en met leeftijdsgenootjes en leren van elkaar. De pedagogisch medewerkers geven structuur en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling op een manier die past bij de eigenheid van een peuter. De kinderen worden uitgedaagd en hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Er is veel ruimte voor vrij spel in de diverse hoeken met levensecht materiaal. Regelmatig speelt een pedagogisch medewerker mee om het spel van de kinderen te volgen en uit te breiden. De kinderen leren rekening houden met elkaar en ook wordt hun zelfstandigheid gestimuleerd. Er wordt gewerkt vanuit de wet kinderopvang met de 4 opvoedingsdoelen als leidraad.
In het peutercentrum wordt met thema's gewerkt vanuit de methode Speelplezier (een methode voor voor- en vroegschoolse educatie) De woordenschat van de peuters wordt zo spelenderwijs uitgebreid net als rekenbegrippen en er is veel ruimte voor de exploratie van materialen. Bij ieder nieuw thema krijgen de ouders een nieuwsbrief m.b.t. het thema.
De pedagogisch medewerkers werken nauw samen met de basisschool en de dagopvang. Er is gezamenlijk overleg, er wordt meegedaan aan IKC brede thema's en seizoensfeesten worden deels gezamenlijk gevierd.
Na inschrijving van het kind in het peutercentrum volgt een intakegesprek, daarna wordt er met iedere ouder een gesprekje gevoerd als het kind drie is geworden én als het bijna vier jaar is en naar de basisschool gaat.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd via het programma Kijk! welke ook gebruikt wordt door de dagopvang en de kleutergroepen van de basisschool, waardoor voor zowel u als ouder als voor de medewerkers van het IKC de ontwikkeling in een mooie, doorgaande lijn te volgen is. De registratielijsten uit KIJK worden gebruikt als leidraad bij het oudergesprek. Bij de overgang naar de basisschool is er een warme overdracht met de leerkracht van groep 1.

Wilt u een inzage in het GGD inspectierapport, klik dan hier.
Ons peutercentrum maakt deel uit van het overkoepelende orgaan Spelenderwijs. Wilt u meer weten over Spelenderwijs, hun visie en missie, contactinformatie, enz. klik dan hier.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers van het peutercentrum via 046 - 426 24 38.