Openingstijden

Ons IKC is gericht op verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep gelden op die doelgroep afgestemde openingstijden. Welke openingstijden voor wie gelden, kunt u hieronder lezen.
Basisschool
maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 14.30 uur.
woensdag t/m 12.30 uur.

Peutercentrum
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.15 uur.

Dagopvang
maandag t/m donderdag van 7.30 - 18.00 uur.

Voor- en naschoolse opvang (BSO)
maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 - 8.45 uur en van 14.30 - 18.30 uur.
woensdag en vrijdag van van 7.30 - 8.45 uur en van 12.30 - 18.30 uur.
verder alle vakantiedagen en studie(mid)dagen van 7.30 - 18.30 uur.