De basisschool

Op de basisschool kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar terecht. De leerlingen zijn verdeeld over acht leeftijdsgroepen. Op de basisschool wordt naast aandacht aan de kernvakken als taal, rekenen, lezen en schrijven ook veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de creativiteit, het (leren) samenwerken en het (leren) presenteren.

Het onderwijs op IKC de triviant onderscheidt zich van andere scholen in de omgeving door onder andere volop gebruik te maken van een integrale aanpak én door de gebouwtechnische mogelijkheden van de hoofdlocatie ten volle te benutten.

De school beschikt over de meest moderne lesmethodes, waarbij er volop gebruik gemaakt wordt van tal van interactieve werkvormen. Bij kernvakken als taal, rekenen, spelling en lezen wordt er lesgegeven op meerdere niveaus van instructie en verwerking (de convergente lesmethode, waarbij de leerstof op drie niveaus wordt aangeboden). Om te bepalen op welk niveau een leerling de leerstof moet krijgen aangeboden maakt de school gebruik van het CITO Leerlingvolgssysteem (LVS) en groepsplannen. In deze groepsplannen worden de leerlingen opgedeeld in niveaugroepen met daarbij voor elke niveaugroep eigen doelen en werkvormen. 

Binnen de groepen is er zowel aandacht voor kinderen met een reguliere ontwikkeling, voor kinderen met een achterstand, maar ook voor kinderen met een voorsprong. Dyslectische kinderen in de bovenbouw wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een daisyspeler, indien nodig kunnen kinderen met bijvoorbeeld problemen met de motoriek, middels het WIFI netwerk, gebruik maken van een laptop, iPad of andere digitale hulpmiddelen.

Daarnaast besteedt de school veel aandacht aan sociale vaardigheden (trainingen Rots en Water) , zelfstandigheid (werken in groepjes in verwerkingsruimtes en aula), creativiteit (crea-uurtjes en aandacht voor presenteren), tradities (Sinterklaas, Kerst, de 1e H. Communie, enz.) en de omgeving (Boomfeestdag, bezoek museum, enz.).

Rapportages worden twee keer per jaar uitgereikt en worden gedurende het schooljaar digitaal samengesteld.  In de groepen 1 en 2 wordt, net als het peutercentrum en de dagopvang, gebruik gemaakt van het programma KIJK! om de ontwikkeling van de leerlingen weer te geven.

De groepen 3 t/m 8 ontvangen 2x per jaar een digitaal samengesteld schoolrapport. Dit rapport is ook tijdens het schooljaar op elk gewenste dag van het jaar door de leerkracht met de meest actuele gegevens te openen, waardoor ouders tijdens een oudergesprek van  'de laatste stand van zaken' op de hoogte gebracht kunnen worden.

Het schoolgedeelte van IKC de triviant maakt deel uit van Kindante, een schoolbestuur met meer dan 40 scholen in de regio Sittard-Geleen. Wilt u meer weten over Kindante, Kindante scholen, hun visie en missie, klik dan hier.