0-5 jaar

IKC de triviant biedt een aanbod voor kinderen van 0 - 12 jaar.
Kinderen van 0 - 5 jaar kunnen op het IKC gebruik maken van de dagopvang, het peutercentrum of de kleutergroepen.
De dagopvang, het peutercentrum en de kleutergroepen werken binnen ons IKC nauw met elkaar samen. Zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde leerlingvolgsysteem, het programma KIJK!. Hiermee kan de voortgang van de kinderen vanaf hun eerste aanmelding tot de overstap naar groep 3 precies gevolgd worden.
Daarnaast is er tussen de drie geledingen een zogenaamde 'warme overdracht'. Dit betekent dat de medewerkers middels een overdrachtsgesprek de leerlingen aan elkaar overdragen.

De dagopvang, het peutercentrum en de kleutergroepen proberen hun thema's zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en indien mogelijk, activiteiten en vieringen gezamenlijk uit te voeren.