groepsplan en groepsoverzicht, handelingsplan en OPP

Het groepsoverzicht en groepsplan
We zijn enkele jaren geleden gestart in alle groepen met groepsoverzichten en groepsplannen voor de vakken rekenen en lezen. In een groepsoverzicht worden de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen beschreven. In een groepsplan wordt de groep kinderen verdeeld in 3 subgroepen, te weten een basisgroep, een plusgroep en een instructiegroep. Voor iedere subgroep wordt per vakgebied beschreven welk leerstofaanbod op welke manier wordt aangeboden en welke doelen behaald moeten worden. Op deze manier kunnen we ieder kind stimuleren in zijn groei en ontwikkeling en hebben we een passend onderwijsaanbod voor iedere subgroep.
 
Individueel handelingsplan
Een individueel handelingsplan wordt opgesteld door de groepsleerkracht, die daarbij ondersteund kan worden door de IB-er. Alleen in specifieke gevallen wordt nog een individueel handelingsplan opgesteld, bijvoorbeeld wanneer een leerling speciale zorg nodig heeft. Het doel is om de leerling d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 2 (zie beneden zorgstructuur de 5 niveaus van zorg). Het kan ook zijn dat de verwachting is dat een leerling een (dyslexie)onderzoek nodig heeft of verwezen moet worden naar ander soort onderwijs. Het handelingsplan wordt met ouders besproken en ondertekend door ouders.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Een leerling met een afbuigende leerlijn, is een leerling die niet helemaal (mogelijk helemaal niet) het programma van de groepsgenoten volgt voor bepaalde vakgebieden. Bij een aparte leerlijn wordt een individueel plan (OPP) opgesteld. Er wordt afgeweken van de kerndoelen (naar boven of naar beneden). Voordat hiertoe wordt besloten heeft een onderzoek plaatsgevonden en is er begeleiding (geweest) door externe deskundigen, toegewezen door Kindante Kwadrant (niveau 3+4).
In onderling overleg wordt een OPP opgesteld door de groepsleerkracht en de interne begeleider. Dit wordt besproken met en ondertekend door de ouders.